bitişdirilmə

bitişdirilmə
«Bitişdirilmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bitişdirilmək — məch. Bir birinə calanmaq, birləşdirilmək, rəbt edilmək, yapışdırılmaq, bağlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəltmə — 1. «Düzəltmək»dən f. is. 2. sif. Başqasından (başqa kəmiyyətdən, sözdən və s. dən) düzəldilmiş. Düzəltmə sifət (sözdüzəldici şəkilçilərin sözlərə bitişdirilməsi ilə düzələn sifət). Düzəltmə fel (müəyyən nitq hissələrinə sözdüzəldici şəkilçilərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaynaqlandırılmaq — məch. tex. Qaynaq edilmək, qaynaq edilib bitişdirilmək. 1923 cü ildə ilk dəfə olaraq qazıma baltaları sərt xəlitələrlə qaynaqlandırılmağa başlandı. Quliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovuşdurulmaq — məch. Bitişdirilmək, birləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yapışdırılmaq — məch. Yapışqan (və s.) ilə bitişdirilmək. Divarlara elanlar yapışdırılmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yapışqanlanmaq — məch. Yapışqanla yapışdırılmaq (bitişdirilmək), yapışqan sürtülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”